Ekonomisk information

Som alla ser så går vi ner i gästantal just nu, vilket så klart inte är optimalt på något vis.
Ni som varit med länge vet att vår verksamhet svänger, ibland är det fullbelagt och ibland så hamnar vi i ett läge där vi har för lite gäster, det är en naturlig del av vår verksamhet.
Senast vi var i ett liknande läge var för 4 år sedan.
Från ledningshåll genomlyser i verksamheten och gör de åtgärder som vi kan göra för att hålla en strikt kostnadskontroll på det som är möjligt. För oss är det viktigt att vi tänker rätt för snart vänder det åt andra hållet och då måste vi vara förbereda. 
Det utan att för den skull försämra för våra gäster och bibehålla en patientsäkerhet som fortfarande är hög.
 
Det vi gjort så här långt är:
Vi har förhandlat med samtliga leverantörer om våra priser och lyckats få ner dem ordentligt.
Vi har stoppat rekryteringen på de tre lediga raderna som finns, dvs rekryteringsstopp.
Vi har gått ner i bemanning.
Vi har infört ett inköpsstopp och satt pågående projekt på ”stopp tillsvidare”
Vi har sagt upp avtalet på städ, som gäller till och med 240228. Där vi ser över en intern lösning.
Vi genomför prisökningar på befintliga avtal med kommunerna där det är möjligt.
 
Vad som kommer göras närmaste tiden:
Vad är det som gör att sjukfrånvaron är så hög som den är?
Det vi ser över närmaste tiden är hur kan administrativ personal vara behjälplig?
Hur kan vi fördela om resurserna som finns i företaget?
Extra insatt personal skall det göras en riskanalys på innan vi tar in, behövs det?
Samt fortsatt utredning om var vi kan göra besparingar? Tips tas gärna emot.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter