Handskar - Basala hygienrutiner!

Vi behöver lyfta frågan kring handskar och basala hygienrutiner!
Använder man handskar i verksamheten så är det i samband med kroppsvätskor, kräkor, avföring, urin, blod etc. 
En handske sprider betydligt mycket mer bakterier än en hand utan handske.
Använd två och vatten och sprita händerna i stället.

Vi har en kraftig överanvändning av handskar, dessutom så är papperskorgarna nere i omklädningsrummen fulla av oanvända handskar. Det tyder på att man tar fler par handskar som man sedan inte använder utan slänger dem när man går av sitt skift.

Är du osäker läs rutinen för "basala hygienrutiner" i kvalitetsmanualen på servern och överanvänd inte handskar.
Är du ändå osäker efter läst rutinen så fråga närmaste chef eller sjuksköterska.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter