Akademien i skönvik
 

Omvårdnad i Skönvik AB har sedan starten 1993 arbetat hårt med att utbildat sin egen omvårdnadspersonal framgångsrikt. Här finns en otroligt lång erfarenhet av att bemöta människor i olika situationer och med olika funktionsvariationer.
Det gör att vi idag kan kalla oss för specialister på området och att vi får möjlighet att vara ute och handleda personal hos andra, men också att vi kan utbilda personal från andra företag, kommuner och regioner.

Därför har vi som en del av Omvårdnad i Skönvik startat Akademien i skönvik där vi framför allt löpande utbildar vår egen personal, men också gärna hjälper andra.
Tveka inte på att kontakta oss, det kan vara våra utbildningar inom Hjärt-lungräddning, MHFA (första hjälpen till psykisk hälsa), förflyttningsteknik eller bemötande inom Hot & våld med hjälp av VR teknik, men det kan också vara specifika uppdrag.

Vi kan skräddarsy utbildningar och sätta upp en utbildningsplan för din personal eller där man skall kunna komma till oss och få dessa grundläggande utbildningarna sina första arbetsdagar innan man börjar sitt nya arbete.