Omvårdnad i Skönvik kan sedan februari 2023  stoltsera med att vi är en Silviacertifierad verksamhet. Det betyder otroligt mycket för oss att samtlig personal, ledare och handledare är certifierade och att vi arbetar enligt denna metodik som leder till "största möjliga livskvalitet"

När hemma inte räcker till
-finns vi som alternativ

Sysselsättning

Aktiviteter är verksamhetens hjärta. All verksamhet planeras genom personliga samtal med våra gäster, där kunnande, personliga intressen och önskemål tas tillvara.

Rofylld omgivning

Verksamheten ligger i natursköna omgivningar i Hedemora. Ungefär 1 km från stadens centrum, nära men ändå ostört från en stressig vardag.

Vardagen hos oss

Ingen dag är den andra lik. Den röda tråden i tillvaron är att mötas med värme och lyhördhet. Att bli sedd. Att få sam-
spela med andra och känna delaktighet. Att få växa som människa och upptäcka att man klarar mer än man tror.