Första hjälpen till psykisk hälsa

MHFA står för Mental Healht First Aid som på svenska blir Första hjälpen till psykisk hälsa.
Regeringen har givit Nationellt centrum för suuicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet i uppdrag att genomföra pilotförsök med utbildningsprogrammet MHFA Training and research.

MHFA är ett Australiensiskt utbildningprogram, framtaget av Director Betty Kitchener, Proffessor Anthony Jorm och Dr Claire Kelly.
Programmet riktar sig till allmänheten och olika personalgrupper som i sitt arbete träffar människor med psykiska problem.

På akademien i Skönvik har vi förmånen att ha två anställda instruktörer för utbildning i programmet inom både ungdom, vuxen och äldre.
Hela kursen är delad över två dagars utbildning och man kan välja inriktning för den målgrupp som passar bäst.

Deltagarna ges kunskap om hur man tidigt upptäcker människor som lider av psykisk ohälsa och snabbt kan erbjuda hjälp för den som mår dåligt. Det är otroligt viktigt att en person som mår dåligt psykiskt får snabb och rätt hjälp och tillsammans räddar vi liv.

För att få mer information kontakta oss på info@oisab.se eller på telefon 0225-595970