Om oss

Verksamheten ligger i natursköna omgivningar i Hedemora. Ungefär 1 km från stadens centrum, nära men ändå ostört från en stressig vardag. Här finns de rätta förutsättningarna för ett trivsamt boende.

Till Omvårdnad i Skönvik kommer både yngre och äldre människor med psykiska funktionshinder eller demens. Några stannar för en kortare tid medan andra finner trygghet i ett långvarigt boende. Vårt omvårdnadsboende syftar till att skapa en positiv miljö med känsla för det unika hos varje människa.

 

Omvårdnad i Skönvik är ett privat alternativ till omvårdnadsboende för människor med psykiska funktionshinder och demens. Rune Engdahl grundade företaget 1993 och sedan dess har det varit ett familjeföretag med gästen i fokus. 2006 lämnade Rune över verksamheten till dottern Anette Kallin som idag bedriver verksamheten tillsammans med sina bröder. Tillsammans med den kompetenta personalen ser de fram emot en fortsatt utveckling av Omvårdnad i Skönvik.
 

Delar av vår värdegrund

Individanpassning och delaktighet –
Personalen ser gästens behov ur olika pers­pektiv för att skapa en bra delak-tighet. Vi är flexibla och har gästen i fokus.

Trygghet – Vi visar vänligt och bra bemötande med ansikte och kropps-språk. Glad, positiv, trygg och närvarande personal.

Respekt för privatliv och personlig
integritet –
Gästen ska ges förutsätt­ningar för att påverka sin vardag. Hos oss blir gästen vänligt och individuellt bemött.

Här finns hela vår värdegrund.