Handskar!

Då är vi här igen med en påminnelse om överandvändning av handskar och om basala hygienrutiner. Nedan följer en text för vår och omsorg som vi använder oss av och vi använder bara handskar när man SKA använda handskar och inte annars. Man tar inte heller rena handskar som man inte använder och sedan slänger i papperskorgen, på golvet eller i skåpet i omklädningsrummet.

Vänligen gör rätt kring denna rutin!

Skyddshandskar i vård och omsorg
Handskarna är för engångsbruk och ska bytas mellan varje arbetsmoment och mellan varje patient. De används vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor som till exempel saliv, blod, urin, avföring, kräkning eller sekret (SOSF 2015:10, AFS 2018:4). Används även vid smutsigt arbete och vid kontakt med desinfektionsmedel (AFS 2011:19). Återanvänd eller desinfektera inte handskar. Handskar används för att undvika att händerna blir kraftigt förorenade av mikroorganismer. När handskar används är handdesinfektion tillräcklig efter avslutat arbetsmoment

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter