Personalinformation

Vi har från ledningshåll utlovat ett bättre flöde i kommunikationen så därför kommer det att läggas upp information när vi har relevant information.

Resultat för oktober månad är klart och efter ett par ekonomiskt riktigt tunga månader börjar det synas att vi gjort förändringar i företaget. Det slår redan i oktober på resultatet som är försiktigt positivt, dvs vi har stoppad utflödet av pengar från företaget och verksamheten går ihop, men inte med mer än att det blir ett överskott på ca 30 tkr i oktober. Det är en bra bit ifrån vad som är budgeterat och på årsbasis ligger vi fortfarande efter men vi fortsätter arbetet med detta och ser en ljusning.

Vidare har vi också några nya gäster som kommit och är på väg att komma vilket självklart är en stor bidragande orsak till den ekonomiska vändningen. Med nytt fokus för vår VD som kommer att axla ansvaret med kvalitetsarbetet och med ett gästperspektiv så ser vi att vi är på rätt väg. Vi arbetar aktivt med en marknadsplan som under december kommer speglas för oss som arbetar i verksamheten så det blir mer tydligt hur vi arbetar med att få nya gäster till oss.
Vi ser också en förändring på sjukfrånvaron som under augusti månad var 12%, i september 7% och nu är den i oktober nere på 5%. Det är också en faktor som spelar in i det ekonomiska resultatet, och det är en skapligt ok nivå. Vi skall självklart fortsätta arbeta aktivt med frisknärvaron och med frisknärvarofrämjande åtgärder. Trivs vi på jobbet och tar hand om oss själva så ger det livskvalitet.

En annan viktig orsak till att vi nu vänder den ekonomiskt negativa trenden är att vi har en operativ ledningsgrupp som aktivt arbetar med siffror på en helt ny nivå. Bla genom att budgetarbetet görs från enhetschefer, att vi följer upp resultaträkningar och KPI:er som sjukfrånvaro och övriga kostnader etc. I den här gruppen kommer det under 2020 arbetas med uppföljning som ledord. Budgetarbetet för 2020 börjar se sitt slut och vi kommer att kunna presentera en färdig budget under december. Den operativa ledningsgruppen består av enhetschefer, operativ chef, ekonomi och facklig representant.
Ledningsgruppen har även som ambition att arbeta fram två kalendrar för 2020 en för verksamheten i stort, och en för gästerna. Dvs där vi för all personal kommer kunna visa vilka arbeten som görs och skall göras under året och där vi planerat verksamheten utifrån detta. Vi räknar med att kunna delge en färdig plan under december månad.
På samma sätt i stort lagt en plan för ”fasta” aktiviteter för gästerna, här finns också ett stort arbete för oss alla att påverka vad som skall hända under 2020.
 
Så här långt, stort tack för det fantastiska arbete ni gör varje dag i verksamheten!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter