Arbetsorder - avvikelse

Vi behöver omgående bli bättre på att skriva arbetsorder, är något fel i verksamheten och vi behöver åtgärda det så skall det skrivas en arbetsorder. En arbetsorder skall också förklara vad som är felet eller bristen på ett sätt så att en utomstående kan förstå vad det behöver åtgärdas. 
Vi behöver således också bli bättre på att skriva avvikelser om det är något fel i verksamheten,. Hur ska vi annars kunna bli bättre, få fungerande rutiner och processer.
Vi har en skyldighet enligt vårt anställningsavtal att gra detta, till med en laglig skyldighet i vissa ärenden.
Vi kommer att lägga fokus på detta från ledningshåll och kommer också att förenkla och digitlisera processen under hösten. Allt för att det skall kunna göras så smidigt och enkelt som möjligt för alla.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter