Information

Nu ska det i varje kur finnas en pärm med Hsl-rutiner samt en med Sol-rutiner som kan vara bra att ha snabb tillgång till. En del av rutinern är nya eller uppdaterade så det är av vikt att gå in och kika så ni vet vilka rutiner/dokument som finns där.
Tigigare har vi haft en sommarfolder men den har utgått och ersätts nu av detta.
I sol-pärmen finns även några policys som samtliga medarbetare skrivit på och därmed gått med på att följa, uppdatera er gärna.
Om det tillkommer några dokumet från chef eller sjuksköterska ska det gå ut information till er. Annars hittar ni aktuella dokument i kavlitetsmanualen på servern som vanligt.

Till alla er som arbetat på Skogsgården, bra jobbat med strukturen kring dagsplaneringen och ansvarsområden, fortsätt med det. Skriv gärna upp förbättringsideer och lämna till mig så vi kan fortsätta uteckla den.

Vill passa på att önska alla medarbetare en trevlig sommar och på återseende när jag är åter från min semseter vecka 30.

Med vänliga häsningar, Maria 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter