Uppdaterad Rutin Covid-19 test

Det kommer frågopr kring vår uppdaterade testrutin för Covid-19.
När ni kommer till arbetet nästa gång gå in och läs den.
Även om jag nedan kommer att bifoga texten:

Vid misstanke om Covid-19 smitta hos personal (även lindriga tecken på sjukdom)
 
Observera att arbetstagaren INTE skall boka test själv då man hamnar i ”testning av allmänheten”. Detta påverkar smittspårning (vid positivt resultat) samt att det dröjer längre med provsvar, detta då proven skickas till olika labb.
 
1)      Ring närmaste chef omgående (ej kvällar och helgdag), tala om symtom samt när första symtomet uppstod. Ring om du har symtom, även om du är ledig då provtagning kan skyndas på och därmed minska sjukfrånvaron eller undvika den helt.


2)      Chef ringer därefter asylhälsan och blir då uppringd av en sjuksköterska som skriver en remiss. Aktuell personal med symtom kan då ringa sin vårdcentral och tala om att arbetsgivaren begärt test, därefter fås en tid.
Som arbetstagare skall du inte tacka ja till en provtagningstid som ligger mindre än 24 timmar från det att första symtom utbrutit, då kan felaktigt svar uppvisas. Mest tillförlitligt svar fås 24 timmar efter att symtom uppstått och upptill 7 dagar. I samband med provtagning, fråga vart och när du kan se ditt provsvar om du är osäker.

Är du testad och fått negativt provsvar kan du återgå till arbetet trots lindriga symtom.
Viktigt:
Om du fått remiss och tagit prov, får du INTE återgå till arbetet förrän du fått ett negativt provsvar, detta trots att du varit symtomfri i 48 timmar. 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter