Ny Rutin!

Från och med idag 23-09-21 så finsn en ny rutin som heter "rutin fordon".
Den rutinen finns i kvalitetshandboken under Flik3 "Övriga policydokument"
Samtlig personal skall ta del av denna och läsa den och är det så att man har frågor eller funderingar så kontaktar man närmaste chef och frågar om det man undrar över.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter