Kort information - Covid-19

Hej!
Det råder lite oklarhet omkring material om vi vi skulle drabbas av visurset på vår arbetsplats.
För att undvika spekulationer så har vi och har beställt ALLT material som behövs vad det gäller skyddsutrustning OM vi skulle få in visuet hos oss. Tänk OM, just nu är vi vad vi vet helt förskonade.

I övrigt så är det den information som går ut från ledningen som gäller, Tänk på vart du vistas, utsätt dig själv inte för fara, begränsa i så stor utsträckning som möjligt våra gästers resor och besök till oss. Känner du av symptom, kontakta din närmaste chef.

Innan nya gäster anländer kontrollerar sjuksköterska smittspridningsrisken och eventuella provtagningar för nya gäster, vi litar på att våra sjuksköterskor är proffs.

Följ basala hygienrutiner, det är nyckeln för oss just nu.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter