Personalinformation 2019-10-02

Idag har vi från administrationen haft en kort information vid för de personer som deltagit vid handledningen för Skogsgården och Ängsgården.
Det för att Omvårdnad i Skönvik står inför vissa utmaningar och vill därför att ni som arbetar här skall få informationen först av alla, och få en möjlighet att påverka och vara delaktiga i det som händer här.
Följande information har gått ut:
Omvårdnad i Skönvik har på grund av främst låg beläggning ett minusresultat i verksamheten för både aug och september månad som kraftigt påverkar oss.
Vi kommer därför att se över vår organisation, vem gör vad, ansvar och aktivt på daglig nivå arbeta med schema och bemanning.
Se över våra kostnader på alla områden. Förhandla med leverantörer, hyresvärd, eventuella personalförmåner och lägga en förhandlingsframställan till de berörda fackliga organisationerna om varsel och organisationsförändringar.
Vidare så kommer vi självklart se över våra möjliga intäktsvägar, förhandla avtal, nya gäster, arbeta med frisknärvaro samt se över vad vi kan affärsutveckla.
Eftersom vi valt att informera anställda i verksamheten först, så har vi idag ingen klar plan för exakt vad som kommer att hända förrän vi hunnit sitta ner med de fackliga organisationerna och kommit överens med dem. Självklart är ni de som först kommer att få information om vad som händer när vi är på det klara med det. Har ni frågor och funderingar så tveka inte att kontakta er närmaste chef eller någon på administrationen.
Vi är förhoppningsfulla inför framtiden och vi tror på verksamheten och på det vi gör och framför allt på oss som arbetar i verksamheten så vi kommer att göra vårt yttersta för att bygga en långsiktig sund verksamhet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter