Information


Maria Mångs har i samråd med ledningen på Omvårdnad i Skönvik valt att avsluta sin anställning idag 2019-11-13.
Det innebär att Maria inte är tillgänglig för verksamheten.
Frågor angående kvalitet/kvalitetsmanual/dokumentation hänvisas till i första hand enhetschef.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter