Annat arbete!

Vi är medvetna om att några i personalen har andra sysslor vid sidan av arbetet här på Omvårdnad i Skönvik.
Det finns en policy kring detta som vi vill förtydliga i sammanhanget.

Arbetar man heltid eller är tillsvidareanställd har man en skyldighet att informera om att man arbetar någon annanstans. Det är för att vi som huvudarbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar.

I det fall man arbetar som timvikarie hos oss har vi inte arbetsmiljöansvaret, dock så råder det en konkurrensklausul, så prata med din närmaste chef kring detta. Där gäller också att man informerar sin "huvudarbetsgivare" om att man arbetar extra eller har en bissysla.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter