Personlarm!

På omvårdnad i skönvik använder vi oss av personlarm som vi bär med oss i verksamheten för att kunna larma övrig personal. Det är för vår egen och våra gästers trygghet.
Det har också varit ett uttryckligt krav från vårt fackförbund.

19 december gick vi ut med information kring att det finns larm att kvittera ut efter fler rapporterade avvikelser om att det saknats larm.
Det är 3 personer som kvitterat ut sina larm sedan dess  och resterande finns kvar att hämta ut.
Passa på att härma ditt personaliga larm så snart som möjligt, för din egen säkerhet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter