Omorganisation !

Vi vill informera om att vi gör en mindre omorganisation som innebär att städ byter tillhörighet i organisationen och kommer att flyttas till operativ nivå.
Dvs att operativ chef blir närmast ansvarig för hygienteknikerna och deras arbete.
Vi förstärker även detta team med 50% för att tillgodose behovet i verksamheten.
Denna förändring görs för att vi skall få fokus på just hygien som är otroligt viktigt för oss i vår verksamhet. 
Inom kort kommer vi också att offentliggöra det arbetsschema som råder för hygienteknikerna så alla vet vad som görs och när. 
Vi kommer vidare också att öka kvaliltetssäkringen när det gäller hygien och städning på alla områden där detta utförs.
Vi vill också att alla är observanta i vardagen och upptäcks det saker som inte är ok hygienmässigt, så är det en skyldighet att rapportera det till operativ chef och gärna med bild. (Ta en bild med larmtelefon och skicka till ronnie.sundqvist@oisab.se eller genom mms på 070-2724214) 
Lås oss skapa en ren, snygg och hygeinsk arbetsplats för alla gäster och för oss som arbetar här.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter