Viktigt!

Nya och påminnelserutiner på Omvårdnard i skönvik 2021-10-05 gällande Covid 19, pandemin är inte över ännu därför så förordar vi följande:
1)      Basala hygienrutiner – Tvätta händerna - använd handsprit.
2)      Föranmälda besök av anhöriga.
3)      Vid symptom stanna hemma, gäller även anhöriga.
4)      Om gäst har symptom, ta prover använd skyddsutrustning.
5)      Uppmuntra att ta vaccin
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter