Information!

Vi har just nu den högsta smittan hittills med Covid i Sverige, framför allt beror det på nya varianter. Det förväntas en kulmen av detta i slutet på januari.
Det här innebär att vi behöver påminna om basala hygierutiner, tvätta och sprita samt stanna hemma vid symptom och testa så klart.

Vi har också beslutat i samråd med sjuksköterskorna fattat beslut om att flytta medicinhantering på avdelningarna från köken till "kurerna" 
Anledningar till detta är fler, men framför allt så skall det vara ett lugnt ställe som man kan stänga omkring sig när man håller på med mediciner. Närheten till teknik kommer också bli avgörande och då kommer också hygienfaktorn in i bilden.
Vi avser att göra om förflyttning av detta under de närmaste 2-4 veckorna.
Eventuella frågor eller ideer lämnas till närmaste chef.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter