Överfallslarm!

De överfallslarm som finns i verksamheten är personliga, det har samtlig personal som fått larm skrivit på en avtal för när man fick sitt larm. Dessa larm är både dyra och effektiva och finns för all personalens säkerhet.

Nu har det visat sig ett flertalet personer INTE rapporterat när larmen är borta, vilket bryter mot det påskrivna avtalet.

Man skall alltså direkt rapportera om man upptäcker att man förlorat sitt larm, till närmaste chef eller operativ chef utan fördröjning.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter