Sjuk och friskanmälan

Vi vill påminna om sjuk och friskanmälan, detta skall alltid göras via vår hemsida och med ett samtal till närmaste chef. Det skall också göras INNAN arbetspassets början om det inte råder väldigt särskilda omständigheter. Friskanmälan är dagen innan före kl 13:00.

Var och en bör läsa i kvalitetsmanualen, flik 9, dokument 0901 "Riktlinjer arbetsmiljö"
När och hur man sjukanmäler sig och friskanmäler sig.

Har man inte friskanmält sig enligt rutin så kommer det vara en vikarie på ditt arbetspass när du kommer till abetet och du får gå hem igen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter