Det här är en nyhet

Kartläggning Smittspårning inleds vid positivt PCR-prov såväl som vid positivt antigentest (positivt antigentest ska alltid bekräftas med PCR-provtagning). Regionens centrala smittspårningsgrupp leder smittspårningsarbetet i samarbete med avdelning/enhetschef. Dessa åtgärder kan startas av verksamheterna själva. Smittspårare finns tillgängliga helgfria vardagar. Patient, brukare och kund benämns i detta dokument som patient. Kontakta centrala smittspårningsgruppen via mail smittspar.covid19@regiondalarna.se. Ange namn och nummer till chef samt antal covidpositiva fall och hur många som har symtom.  När insjuknade den smittade? Om symtomfri, utgå från provtagningsdatum.  Vart har den smittade befunnit sig under smittsam fas? Smittsam fas räknas två dygn innan symtomdebut till dags datum, alternativt två dygn innan provtagningsdatum om personen varit symtomfri.  Vilka på enheten har haft nära kontakt med den smittade under ovanstående tidsintervall? Definition av nära kontakt i detta avseende är att man vistats inom två meter i mer än 15 minuter under 24 timmar. Lista exponerad personal och patienter När kartläggningen är gjord listas personal och patienter som haft nära kontakt med den smittade under smittsam fas. Personal och patienter som står kvar på listan efter nedanstående inkluderingar och undantag benämns i detta dokument som exponerade.  Personal och patienter som senaste 3 månaderna haft positivt PCRprov för covid-19 räknas bort.  Räkna bort personal som haft både visir och munskydd/andningsskydd vid vård av smittsam patient.  Vaccinerade för covid-19 ingår i smittspårning.  Patienter som delat vård- eller behandlingsrum med smittsam patient inkluderas oavsett avstånd, så även patienter som delat toalett med den smittade.  Personal som varit på arbetet under smittsam fas:  Om smittad personal haft symtom eller insjuknat under arbetsdagen inkluderas exponerade patienter och personal den dagen, oavsett munskyddsanvändning. Övriga dagar under smittsam fas där personalen varit symtomfri bedöms enligt nedan.  I de situationer smittad personal varit symtomfri och använt munskydd undantas exponerade. Andningsskydd utan ventil eller täckt ventil är i detta sammanhang likvärdigt med munskydd.  I de situationer smittad personal haft nära kontakt med patienter och övrig personal och inte använt munskydd inkluderas exponerade

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter