Sjuksköterske expedition

För att möta några av de krav gällande läkemedelsrum som framkom under förra års läkemedelsgranskning. Har det beslutats att rum 321 kommer att göras om till sjuksköterske expedition. Sovrummet är tänkt som enhetschefs kontor. Detta innebär att gäst som nu bor där kommer att få flytta till annat rum (se social journal). Detta beräknas vara klart 29 maj. 
Nuvarande sjuksköterske expedition på skogsgården finns det ide om att bla. använda som dokumentationsrum samt att "ekonomiskåpen" flyttas dit från kuren i 3-4:an.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter