Nyheter 

Lön
Det är viktigt att all personal granskar lönespecifikationerna extra noga nu tre månader framåt.  Vi har bytt lönesystem och kopplingen mellan Timeplan och nya systemet är nytt. Tomas kommer att köra lön dessa tre månader eftersom Marina arbetar med årsredovisningen och det är till honom ni ska vända er.
Angående lönespecifikationer: Du får ett mail (den mailadress som finns noterad i Timeplan) från Omvårdnad i Skönvik, där det står att det finns en lönespecifikation att hämta. I mailet beskrivs noggrant hur du ska gå tillväga, du kan antingen gå via en länk eller hämta hem en app. Du behöver ha tillgång till bankid.

Från sjuksköterska
Cathrine har nu färdigställt 2 pärmar (en gul och en grön), en typ av HSL-pärm som återfinns på ssk-expeditionen på Skogsgården.
Skogsgårdens gäster gr 1-2 är den gröna pärmen och gr 3-4 den gula pärmen.
 
I den kan personalen hitta patientens:
-Allmänna uppgifter (kontaktuppgifter närstående, kommun etc).
-Anamnes (hälsohistoria, överkänslighet etc).
-Status (patientens mående och förmåga här och nu).
 
Dessa tre områden i pappersform ska kopieras och skickas med när patienten behöver åka akut till sjukhus då denna info är viktig för lasarettet).
Samma information finns i Safedoc att skriva ut men ibland är det lättare att kopiera från pärmen. Ni MÅSTE de informera ssk om det saknas papper i pärmen samt skriva ut nya och sätta in.
Det finns lite annan information också bakom varje flik men det är kanske info som behövs i början när gästen kommer som sedan sorteras ner i pappersjournalen.
 
Hygien
Signeringslistan för tagytor under december månad är inte ifyllt tillfredsställande. Nattpersonal har skött detta mycket bra på båda enheterna men det behövs en uppskärpning dagtid.
Vi behöver bli mycket bättre på att påminna varandra att använda visir, det är för tidigt att slappna av gällande covid-19.
 
Övrigt
- Försök att hålla lite koll på gästtoaletterna så att det inte står något uppe på lampan i badrumsskåpet pga. brandrisken.
-Ytterjackorna har kommit (5st på varje enhet) och det kommer finnas ute på enheterna från och   med idag.
-Apt kommer inte att ske i stor grupp den 20 januari pga. restriktionerna. Instruktioner om vad som gäller kommer i början av nästa vecka men klart är att det kommer bestå av liknande ”hemläxa” som vi hade i höstas.
-Startdatum för renovering Ängsgården är fastslaget till 210208. Tidslinje för detta finns i pappersform ute i kurerna på Ängsgården.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter