Lite information så här in på nya året!

God fortsättning till Er alla...

Vaccinering: Vi har tillsammans gjort ett fantastiskt jobb så här långt med Covid-19 genom att inte få in någon smitta hos oss under denna pandemi. Vaccineringen har påbörjats för våra gäster med första dosen och snart är det dags för sista dosen också vilket käns gott. Även delar av persnalen har fått möjligheten att vaccinera sig. Det här betyder inte på något sätt att faran är över, så vi behöver fortsätta vårt goda arbete med att begränsa och förhindra att vi får in smittan hos oss och att vi som arbetar här är fortsatt försiktiga och självklart sköter basala hygienrutinerna.   

Ekonomi: Vi har fått utfallsrapporten för december och det ser bra ut. Vi gör ett resultat på ca 660 tkr vilket är över vad vi budgeterat. Totalt sett så är inte bokslutet för 2020 klart ännu, men vi anar ett riktigt gott 2020 rent resultatmässigt.
Det ger oss nu möjligheten att starta renovering av våra lokaler. Kort sagt så skjuter våra ägare tillbaka vinsten in till verksamheten.
Anvariga för detta projekt är Anette och Marina. Man har noga sett över vad som behöver göras och tagit in material och färgkoder etc. Så under första halvan av februari kommer det ske en hel del förändringar i verksamheten. Först ut i denna uppräschning är Ängsgårdens 1-2. Anlitade entreprenörer (lokala) kommer under ett antal veckor att komma och gå i våra lokaler och vi får hjälpas åt under denna tid att underlätta för både entreprenörer och gäster så klart.
Renoveringen kommer att ske i etapper närmaste åren för både Ängsgården och skogsgården.

Arbete på höjd: Det har vart en fråga som kommit från verksamheten om arbeta på höjd så vi tänkte försöka besvara denna. Arbetar man på höjder över 2 meter så krävs fallskydd. Det innebär att så länge vi är inomhus och arbetar så kan allt arbete utföras utan fallskydd.
Ex vis att byta glödlampa på en trappstege inomhus är helt ok, så det kan vi göra  när vi ser att det är en trasig.

Ny personal: Vi har också anställt lite ny personal som kommer att komma in närmaste tiden för att gå intro, som vi hoppas kommer trivas hos oss. Vi har också en del vakanta tjänster fortfarande. Bla sjukskötersketjänst på 100% underskötersketjänst på 100% samt en arbetsterapeut på 50% 

Lås & Larm: Vi hade en plan innan jul på att få in nya lås och överfallslarm som tyvärr vart försenade. Dock har alla lås nu kommit så det börjar bli dags att montera dessa och del nya taggar och personaliga larm kommer att delas ut. Det innebär i stort att medicinnyckel inte kommer att behövas när man har delegering. 
Mer information kommer kring detta inom kort.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter