Covid-19, Vaccin, övrig information!

Vi har uppdaterat Covidmappen så gå in och läs. Gör det gärna till en vana att gå in och läs på vilka rutiner som gäller då dessa uppdatera ofta.
Vi har klarat oss hittills mot att få in smitta hos oss och det är ett bra betyg, men vi får inte slappna av i våra rutiner och försöka vara uppdaterade på ny information och på vad som gäller. Vi behöver vara extremt restriktiva med vilka människor som kommer in i verksamheten och att vi är fortsatt noga med basala hygienrutiner. 
Nya riktlinjer kom i går från regeringen och FHM att förhålla sig till.
Vilket också är anledningen till att vi tvingas ställa in den planerade utbildningen denna vecka.

Vi har fått förfrågning om vaccin mot höstinfluensan så arbetsgivaren har tagit beslutet att är det någon av personalen som vill ta det så går det bra. Man går via sin vårdcentral och lämnar in kvitto så får man pengarna tillbaka för sina utlägg. (Pga av ansvarsbegränsningar så kan inte vår läkare eller våra sjuksköterskor ge vaccin till personal utan bara till våra  gäster)

I övrigt så har vi fått klart resultatet för oktober månad som visar på ett positivt resultat på
514 tkr mot budget som var 361 tkr vilket är mycket bra siffror. Frisknärvaron i oktober var 92%.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter