Nyheter - Lås - Larm - Läs!

Som vi tidigare antytt så har vi ett långt pågående projekt som bla innefattar att öka säkerheten och tryggheten för våra medarbetare. Vi har fört en dialog med kommunal kring det och tillsammans kommt fram till att det här är en bra lösning.

Nu har vi kommit en bit på vägen och har en plan för nästkommande steg i denna process som innebär att man kommer att få personliga handenheter till överfallslarmet.(gäller för tillsvidareanställd personal) Personligt ansvar innebär att man kan bli ersättningsskyldig om man missbrukar sin enhet. 

Vi kommer också att byta lås på medecinskåpen på båda enheterna som innebär att man öppnar och stänger dessa med en tagg, även denna är personlig.
Det är system som tillåter oss att ta nästa steg som under 2021 kommer vara e-signering.

Här kommer en tidsplan för genomförande av larm och lås.
Larm:
V47 Kommer larm (handsändare) att programmeras som personliga.
V48 Kommer personliga larm (handsändare) att lämnas ut till ordinarie personal (kvitteras)
Lås:
V49 Lås och taggar programmeras, EC utbildas.
V50 Taggar till de nya låsen lämnas ut, med instruktioner/utbildning till personal. (kvitteras)
V51 Lås kommer att monteras i verksamheten.
V52 Kommer rutiner att finnas i kvalitetshandboken

Det här är en satsning från våra ägare som innebär både en säkrare och tryggare arbetsmiljö för varje medarbetare, men också att vi tar nästa steg och moderniserar verksamheten och hänger med i utvecklingen rent tekniskt där vi står redo för våra kunders kommande krav på oss.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter