Nya rutiner besöksrestriktioner 

Vi behöver tydliggöra besöksrestriktionerna nu när Corona är tillbaka och ökar i nästan alla regioner.
Besök från anhöriga är endast tillåtet i samband med vak, i andra fall skall besök beviljas av närmaste chef eller beredskapen.
Skulle det uppstå problem med detta så finns alltid beredskapen, i övrigt så har all personal befogenhet att neka besök så länge det inte handlar om vak.
Vi behöver självklart fortsätta tänka på basala hygienrutiner och att stanna hemma vid symptom så vi inte smittar andra.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter