Nya datorer, larm och kodlås

Datorer:
Vi har idag beställt nya datorer inklusive skärmar till samtliga kurer på både Ängsgården och Skogsgården.
Leveranser och installationer kommer troligen att ske under vecka 46, beroende på vår leverantör av hårdvara.
 
Kodlås:
Vi har också beställt kodlås med taggfunktion. Dvs vi kommer att byta ut samtliga 4 lås på medicinskåpen i köken på Ängs- och Skogsgården, samt kylskåpet på sköterskeexpeditionen där medicin förvaras.
Vidare kommer också sköterskeexpeditionen få tagglås.
Detta kommer troligen att installeras under vecka 47, beroende på vår leverantör.
Plan för när vi inför detta så alla får sina taggar i god tid innan installationen av låsen håller på att upprättas. Det skall även till en kort introduktion hur dessa taggar används.
 
 
Personliga larm:
Ni vi ändå var igång med shoppandet, passade vi på att beställa personliga överfallslarm till ordinarie personal.
Dvs. att all tillsvidareanställd personal kommer att få egna larm, men dessa kommer också att bli just personliga. Det innebär ett personligt ansvar för dessa då de är mycket kostsamma att köpa in.
Så slarvar man bort sitt larm får man också ersätta det när det beställs ett nytt.
 
Kort så innebär det att de larm som vi har i rullorna idag och som används, kommer vi att återanvända två av dessa till ordinarie personal, övriga larm kommer att vara till för vikarier.
Där kommer vi att försöka hitta en lösning så att vikarierna får kvittera ut dessa varje skift. Plan för detta håller på att upprättas.
 
Vi gör detta som ett led i ”spårbarhet på person” som är vårt mål, ett första bra steg.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter