Psykosocial arbetsmiljö!

Den psykosocial arbetsmiljön är viktig på en arbetsplats. Det ligger även i arbetsgivarens ansvar att följ upp den enligt lag. Vi på Omvårdnad i Skönvik har därför skapat "samarbetskontraktet", de gjordes av dem som arbetade här 2013. Samarbetskontraktet har sedan dess följt alla nyanställda som börjar hos oss. Man får ta del av det, och man skriver på att man står bakom detta.
Just nu råder det tvivel om alla läst, förstått och agerar enligt detta. Så genom läsa samt skicka ett meddelande till närmaste chef att man gjort det styrker att samtlig personal här hos oss arbetar enligt det samarbetskontraktet. Det återfinns i kvalitetshandboken. Så samtlig personal skall ha läst och skcikat ett meddelande senast 2020-10-31. Att bryta mot samarbetskontraktet innebär ytterst att man bryter mot sitt anställningsavtal.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter