Coronaviruset (covid-19) 

För att undvika att våra gäster smittas av Coronaviruset (Covid-19) har vi vidtagit följande åtgärder i dagsläget.

-Vi har bett arbetande personal att meddela anhöriga om att vi infört besöksförbud på våra enheter Ängsgården samt Skogsgården. 
-Vi har även uppmanat personal att prata med gäster som reser på egenhand och bett dem undvika onödiga resor samt tvätta händerna med tvål.
-Vi har ställt in resor med gäster som inte är akuta.
-Vi har sett över vårt förråd av skyddsutrustning så som tvål, handsprit samt handskar och förkläden. Detta för att säkerställa att vi har lite extra om det skulle bli problem med beställningar som dröjer.
-I övrigt hänvisar vi till basala hygienrutiner.
-Gällande frågor om slopat karensavdrag gå in på försäkringskassan.se för att se vad som gäller.
Kopiera länk nedan.
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Vi följer utvecklingen under följande dagar och uppdaterar er med information om ytterligare åtgärder.
Vi uppmanar alla våra anställda  att hålla sig uppdaterad om läget på folkhälsomyndighetens hemsida och förhålla sig till det.

Om du har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13.
Via länken nedan kan du få svar på de vanligaste frågorna.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

För att undvika onödig oro, var källkritisk när du stöter på information via sociala medier.
Om du som anställd rest utomlands eller till riskområden där smittan är stor ber vi dig kontakta närmaste chef innan du kommer till arbetsplatsen. Detta oavsett om du har symtom eller inte.
 
 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter