Information och påminnelse!

Lite kort information om vad som händer på Omvårdnad i Skönvikl när det gäller det ekonomiska. Vi har färdigställt resultatet för Februari månad som normalt sett är en tuff månad rent ekonomiskt för att det är en kort månad som då påverkar våra intäkter drastiskt. Vi har dock överträffat vår budget i och med att vi haft en bättre beläggning än vad vi budgeterat. Det ger oss ett plusresultat 326 tkr vilket är fantastiskt bra jobbat av alla.

Sedan vill jag påminna ALLA oss att använda namnskyltar, lätt att glömma så påminn varandra, även ledningen så klart:-) 

Måndag den 16/3 kommer det åter igen att gå ut ett utskick via mail tiil chefer, beslutsfattare och handläggare i vårt upptagningsområde från oss. Liknande det som vi gjorde i Januari som hade bra effekt för vår beläggning. Vi fortsätter denna marknadsföringskanal ytterligare under året och hoppas att att vi syns på rätt platser vid rätt tillfällen. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter