Lön är viktigt + annan information

Idag har det kommit ut lönespecifikationer men, dessa är bara preliminära. ALL personal skall titta på sin lönespecifikation så att det rätt lön och rapportera eventuella fel innan onsdag den 19/2.  Efter 19/2 så kommer sedan ordinarie lönespecifikation, med eventuella korrigeringar. Om det mot förmodan ändå skulle vara något fel så kommer det att korrigeras på nästkommande lön. Min lön mitt ansvar.

Vidare har vi uppmärksammat problem med så väl privata mobiltelefoner i verksamheten, som rökning under arbetstid och med arbetskläder på. Är man osäker på vad som gäller så finns det policy för detta att läsa på. Det inte acceptabelt att förbise ordinarie arbete för sin mobil eller rökning. Vi är alla här och har betalt för det och då gäller också företagets policys och regler.

Nu till något mycket glädjande, vår sjukfrånvaro för januari månad är den lägsta sedan vi började mäta den, det betyder att vi alla är mycket friskare. Vi har en frisknärvaro på 96% och jag hoppas denna Februari "vabruari" kan innebära ett ändå bättre resultat och visa att vi faktiskt gör rätt som tar hand om oss, något vi ska känna stolthet över.

Resultatet för januari är också glädjande vi gör ett plus på 442 tkr vilket är 82 tkr bättre än budgeterat. Den främsta orsaken till detta är den ökade omsättningen med 337 tkr mot budget. Vi har för första gången gjort en budget tillsammans som vi själva äger och det är glädjande att se att vi får en bra start på året, även om vi har några saker att ta tag i fortfarande. Alla är verkligen delaktiga och det känns bra att skicka positiva signaler gällande ekonomin till verksamheten och tacka för ett bra arbete.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter