Tårta!!!

Personalinformation!
Resultatet för december 2019 är klart, det visar ett positivt resultat på 583 tkr mot budgeterat 124 tkr, vilket gör att vi tar igen 459 tkr på årsresultatet. Totalt sett över året innebär det att vi gör ett positivt resultat på 255 tkr mot budgeterat 1 652 tkr.
Vi har haft ett tufft år med beläggningsproblematik som tvingats oss att vidta kraftfulla åtgärder, som omorganisation, schemaförändringar och varsel etc, men det har nu givit oss ett positivt resultat.
Det hade vart helt omöjligt att vända detta resultat på året om det inte för vore för att ALLA bidragit, kämpat och slitit och jobbat för det. Därför anser jag att vi skall fira våra segrar, precis som vi får ta i lite extra när det är tufft så skall man njuta av det goda också. Därför bjuder vi idag ALLA på tårta till 14:15 idag.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter