Nyanställning

Den första september börjar Ronnie sin anställning på Omvårdnad i Skönvik. Han kommer att arbeta som Operativ chef (OP).

Arbetsbeskrivning
-övergripande ansvar för uppföljning/utvärdering av arbetsmiljö, ekonomi, personal- och verksamhetsutveckling.
-synliggöra verksamhetens mål samt arbeta utifrån företagets värdegrund och visioner.
-ansvar för att företaget kan erbjuda tjänster av god kvalitet på goda företagsekonomiska grunder.
-genom ett coachande ledarskap skapa goda förutsättningar att stärka medarbetarna
-rapportera direkt till VD och ingår i företagets strategiska samt operativa ledningsgrupp.

Kort om Ronnie

Ronnie har lång erfarenhet av ledarskap och har arbetat mycket med förändrings och utvecklingsarbete. Han har dock arbetat som chef i andra branscher än vård och omsorg såsom detalj handel och försäljning. Han tror på varje människas egna driv och hans egen drivkraft ligger i att skapa relationer som gynnar alla i en vinn/vinn situation och i att inspirera andra till bra resultat. Han är medveten om vikten av uppföljning och coaching i den dagliga verksamheten och han betonar vikten av att se varje enskild människa.
Han brinner för ledarskap, människor och affärer och på fritiden sysslar han med sport, jakt och fiske, motorcyklar, matlagning samt att han håller på att skriva en egen kokbok.

Mvh
Anette

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter