Information

Nya akutlådor

Under onsdag 16/12 har det inhandlas plastbackar med lock. I dessa backar skall förvaras akutmateriel som ytsprit, handsprit, munskydd, visir, handskar och skoskydd. Dessa backar kommer ersätta ”covid akutlådorna” och finnas en back i varje kur from. 18/12. Akutlådorna är till för att säkerställa att ni som arbetar har tillgång till skyddsmateriel. Det åligger den som av någon anledning tar något ur lådan, att skicka en arbetsorder som beskriver vilken låda det gäller samt vad och hur mycket som tagits ut. Nattpersonal ser över att lådorna är kompletta genom att se över att innehållsförteckningen stämmer med innehållet.
 

Hygien

-Skogsgården korridor 3 och 4 är det en väldigt hög åtgång på sopsäckar, insatspåsar samt handskar. Det som är anmärkningsvärt är att det går åt mycket mer materiel under helger, detta trots extra påfyllning inför just helger. Jag har begärt in en mer exakt kartläggning gällande antal som förbrukas av Susanna som fyller på detta. När det gäller handskar är det extremt viktigt att de används på rätt sätt med tanke på smittorisken.
-Det är gjort en checklista för att sprita tag ytor fm/em och natt denna lista finns i köket i 1-2:an. Se till att den signeras.
-I skölj 4 saknas det en soptunna, jag har bett Susanna ordna med en då det av hygienskäl behövs. När man tvättat en gästs kläder och tumlat det, ska det direkt in till rätt garderob. Tvätten får alltså inte ligga kvar i Sköljen.
-Vi måste hjälpas åt att påminna varandra om att bära visir, det är av yttersta vikt att vi  använder visir när vi är inom 2m avstånd från våra gäster.
 

Arbetsorder och påfyllning

-Lampor som ej lyser i verksamheten är en stor brandfara då de ligger och glöder trots att det inte syns. Arbetsorder måste därför skickas så fort du ser att det blinkar i lamporna.
-För att underlätta för Susanna med påfyllning av handskar, yt- och handsprit behöver personal hjälpa henne med påfyllning av detta på måndagar. Två personal börjar 06:45, en tar rapport från natten och den andra som ska vara ute på avdelningen knackar på hos Susanna och får påfyllningsmaterialet.
 

I datorn på servern gemensam finns bla. följande

-En mapp som heter Ledighet där ni finner hur vi chefer är ledig över jul och nyår. Här finns även Bengt, Susanna och Thereses ledighet.
-Ögonprotesskötsel, ur och insättning. Obs! det finns signeringslista för aktuell gäst som skall fyllas i. Detta bör både ordinarie och vikarierande personal kunna.
-SafeDoc dokumentation. I mappen finns lathund för basic användande av Safedok.

Rapportering

Den som får rapport från natten på morgonen kan ta den rapporten i kuren på 3-4. Detta för att minimera störning från personal som kommer för att stämpla in inför sitt pass. Det är av yttersta vikt att vi minimerar antalet personer under rapporteringarna. Förslagsvis rapporterar en person från 1-2 och en från 3-4 till natten under kvällen. Resterande personal ska vara ute på avdelningen och arbeta fram till passet ar slut.
 

Beröm från anhörig

Jag fick ett mail med ett stort varmt tack till alla oss från fru och barn för den fina vård xx fick under sin sista tid i livet.

//Maria Ström
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter