Framtiden är här

Omvårdnad i Skönvik AB har sedan fler år samarbetat med Framvik och Maria Bauer och nu kommer framtiden till oss med ny VR-Teknik som hjälp.

Blir ni utsatta för hot, våld och konflikter på arbetsplatsen? Vill ni förbereda er på möten med aggressiva personer? Vi ger er verktygen. Omvårdnad i Skönvik tillsammans med Framvik erbjuder världsunik innovationskraft: VR-träning för konfliktsituationer med
simulatorn D-escalator.
Vi är här för att förnya branschen för utbildningar inom säkerhet, hot, våld och konflikthantering. 

För att få mer information, kontakta oss på info@oisab.se eller på  0225-595970