Förflyttningsteknik

Att kunna och förstå förflyttnigsteknik är en nyckel till att slippa skador, både nu men också senare i livet som aldrig går att reparera. Det är också ett mycket bra sätt att få insikten i hur man bemöter dem man ska hjälpa.

Detta är en grundläggande utbildning som all personal inom vård och omsorg behöver kunskap om, det kan även gälla anhöriga som hjälper sin nära i hemmet.
Det är helt enkelt en billig förskring för dig som arbetar med dessa moment, men också för din arbergivare som förhindrar långa och tråkiga sjukskrivningar. Investera i dig själv och din personal.

För att få mer information kontakta oss på info@oisab.se eller på 0225-595970