Från och med 17 december 2023 så behöver varje företag med mer än 50 anställda en visselblåsarfunktion. Det för att skydda uppgiftslämnare.
Omvårdnand i Skönvik AB har därför upprättat en sådan vi denna sida, med en extern part som tar emot dessa visselblåsningar.  Det innebär att vi inte haterar ärenden av denna typ internt, utan får en rapport som ska värna om uppgiftslämnarens integritet.
Det viktiga är att läsa på innan man skickar in detta så man vet vad som räknas som visselblåsning. Det ska ex vis vara av "allmänintresse" och det kan handla om slavliknade arbetsförhållanden eller annan misär som leder till långa straff.
På arbetsmiljöverket så kan man få svar på sina frågor om vad som är en visselblåsning eller arbetsmiljöproblem, se nedan länk.
https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/
Önskar du återkoppling så behövs kontaktuppgifter, men det är frivilligt.

  • (max 50 MB)