Brandövning 10/4

Vill påminna om brandövningen den 10:e april.
Gruppindelningen samt exakta tider kommer att hängas upp i kurerna innan helgen. Det kommer att vara en grupp på förmiddagen och en på eftermiddagen. I varje grupp finns det plats för max 20 deltagare.
Denna utbildning är obligatorisk men om du av någon anledning inte kan delta, meddela närmaste chef detta i god tid så att din plats kan nyttjas av någon annan.

Mvh

Maria S