Sparad semester

Ni som har fler än femdagar sparade från 2018 kommer att få detta utbetalt i pengar i samband med lön. Detta då det endast är tillåtet att spara fem semesterdagar per år.
//Maria S